+372 53 242 790
Menüü

2018. aastal on Sinu tulumaksuvaba miinimum 0-500 eurot kuus

1. jaanuaril 2018 hakkab kehtima uus tulumaksuvaba miinimumi arvestuse kord. Maksimaalselt rakendatav summa ühes kalendrikuus on 500 eurot, praeguse 180 euro asemel.

Samuti hakkab kehtima uus alampalga määr, mis saab brutotasuna olema 500 eurot kuus ja 2,97 eurot tunnis. Alampalka arvestatakse tekkepõhiselt, st alates jaanuari töötasust ei tohi täistööaja korral olla tasu ülalpool toodust madalam.

Tulumaksuvaba miinimum – kuidas toimub arvestus?

Tulumaksuvaba miinimumi tõus on väga positiivne uudis, kuid seda mitte kõigi töötajate jaoks. Kui isiku tulud kalendrikuus on suuremad kui 1200 eurot, siis tulumaksuvaba miinimum hakkab järk-järgult langema. Antud maksumuudatusest võidavad kõik, kelle bruto sissetulek kuus on kuni 1776 eurot. See on piiriks, kus tulumaksuvaba miinimum, mida rakendada saab, on 180 eurot kuus (see on sama täna kehtiva piirmääraga). Sellest edasi hakkab tulumaksu vaba miinimum langema, jõudes 0 euroni kuus (alates kuutasust 2100 eurot).

Kuidas leida oma tulumaksuvaba miinimumi ühes kuus? Selleks tee järgmine arvutus: 500-500/900 x (sinu tulu – 1200). Tuludest rääkides on mõeldud alati brutotasusid.

Nüüd detailsemalt. Tulumaksuvabastust rakendatakse kassapõhiselt, st esimene kuu, mille väljamaksetelt uut korda rakendatakse, on jaanuar 2018.

Raamatupidajad ei tea töötajate tulusid väljaspool ettevõtte palgaarvestust, mistõttu peab iga töötaja ise prognoosima oma aastatulu suurusjärgu ning tegema tööandjale õiges summas tulumaksuvaba miinimumi rakendamise avalduse.

Aastatulu hulka arvestatakse:

 • töötasu ja muud tasud (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis, preemia jms),
 • võlaõigusliku lepingu alusel saadud tasu,
 • ettevõtlustulu,
 • maksustatud kasum vara võõrandamisest,
 • rendi- ja üüritulu,
 • litsentsi- ja intressitulu,
 • dividend,
 • maksustatav pension,
 • maksustatud toetuse ja stipendiumid.

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning muid maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Kuidas prognoosida oma aastatulu ja millises summas teha avaldus tööandjale?

 1. Kui Sinu tulu on alla 1200 euro kuus (aasta tulu alla 14 400 euro) ja usud, et mingeid lisatulusid Sa kindlasti ei saa, siis jäta kehtima praegune avaldus ehk siis ei pea tegema midagi.
 2. Kui sa ei tea oma aastatulu suurust, siis e-maksuametist (www.emta.ee) saad vaadata oma eelmise aasta tulusid. Peale sisselogimist on kohe esilehel kiirviide TSD koondandmed. Sealt saad vaadata nii eelmiste aastate kui ka käesoleva aasta tulusid, kasutatud maksuvaba tulu osa ja makstud makse.
 3. Kui Sinu tulu jääb vahemikku 1200-2100 eurot kuus (aasta tulu 14 400-25 200 eurot), siis on Sul kolm valikut, millest kõige konservatiivsem on valida esimene:
 • Valid tulumaksuvabastuse mittearvestamise ja teed sellekohase avalduse. Kui aasta lõpuks selgub, et Sul isegi oleks olnud õigus tulumaksu vabastusele (aasta kokkuvõttes), saad enammakstud summa tagasi peale tuludeklaratsiooni esitamist.
 • Jätad alles praeguse avalduse ja raamatupidaja arvestab iga kuu seadusega maksimaalset lubatud vabastust. Selle valikuga teed otsuse, et pead tulult maha arvamata tulumaksu riigile tuludeklaratsiooniga tagastama.
 • Valid ise võimalikult täpse tulumaksuvabastuse maksimaalse summa ja teed sellekohase avalduse. Siin võib jääda endiselt risk tulumaksu tagastamiseks tuludeklaratsiooniga.

Maksuvabastuse kuumäära leidmiseks saab kasutada valemit: 500-500/900 x (sinu tulu – 1200).

 1. Kui tulu on keskmiselt üle 2100 euro kuus, siis esita tulumaksuvabastuse mittearvestamise avaldus. Kui jätad vastava avalduse tegemata ja on mingi kuu, kus tulu jääb alla 2100 euro, arvestab raamatupidamine maksuvabastust automaatselt, mille pead suure tõenäosusega järgmisel aastal tuludeklaratsiooniga tagasi maksma.

Töötaja puhul, kes kasutab täna tulumaksuvaba miinimumi arvestamist ja ei tee tööandjale uut avaldust, rakendatakse 2018. aastast automaatselt maksuvabastuse maksimaalseks summaks 500 eurot.

Kui aasta jooksul on arvestatud maksimaalset tulumaksuvaba miinimumi sissetuleku puhul, mis osutub olema üle 25 200 euro, on Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooniga tagasi makstav summa 1200 eurot (500*20%*12 kuud).

Tulumaksuvabastuse kirjalikku avaldust saab edaspidi muuta 1 kord kuus. Avalduse esitamise kuupäeva saab tööandja määrata ettevõtte siseselt ning maksuvaba tulu hakkab kehtima järgmise kuu väljamaksetelt.

Maksu- ja Tolliamet on teinud mõned näited ja avaldanud oma seisukohad ning nendega saad tutvuda siit https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu.

Kokkuvõttes peab iga töötaja tegema oma valiku tulumaksuvaba miinimumi määramisel ning kui soov ei ole rakendada maksimummäära 500 eurot, tuleb teha avaldus oma tööandjale. Otsustada tuleb, kas soovid igakuiselt saada pigem rohkem tulu kätte ning järgmisel aastal esitatava tuludeklaratsiooniga osa rahast tagasi maksta või vastupidi – igakuiselt saad vähem tulu kätte ning tuludeklaratsiooni esitamisel saad korraga suurema tagastuse.

Ning lõpetuseks veel soovitus sellesse aastasse – kui Sinu tasu jääb järgmisel aastal alla 2100 euro kuus ja Sul on teada 2018. aasta algusesse laekuv lisatulu, siis antud tasu oleks mõistlik võimalusel välja võtta 2017. aasta lõpus.