+372 53 242 790
Menüü

Koondamishüvitis ja läbimõeldud plaan muudavad töötaja lahkumise valutumaks

Töötajad on iga firmajuhi kõige kallim vara. Sir Richard Branson on öelnud, et Sinu töötajad on alati number üks, alles seejärel tulevad kliendid ja külastajad. Aeg-ajalt on töösuhte lõppemise põhjuseks koondamine. Kuidas aga koondada töötajaid nii, et see ei oleks nende jaoks negatiivne kogemus? Koondamishüvitis on siinkohal üks olulisi märksõnu, kuid teema on siiski tunduvalt laiem.

Mis on koondamishüvitis? Kokkuvõtvalt võiks öelda, et tegemist on hüvitisega, mida tööandja maksab (koondamise korral) töötajale ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Etteteatamisaeg oleneb töötaja staažist:

 • Kui töösuhe on kestnud alla ühe tööaasta on etteteatamise aeg vähemalt 15 kalendripäeva;
 • Töötamise aeg 1-5 aastat tähendab, et ette teatada tuleb vähemalt 30 kalendripäeva;
 • Töötamise staaž 5-10 aastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
 • Töötamise staaž 10 ja rohkem aastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

NB! Tööandja võib tähtajatu ja tähtajalise töölepingu üles öelda vaid erakorraliselt ja mõjuval põhjusel. Mõjuv põhjus peab tulenema töötajast või firma majanduslikust olukorrast. Räägime allpool kogu protsessist ja selle võimalikult efektiivsest ja valutust teostusest lähemalt. Enne aga uurime koondamishüvitise kohta veel veidi täpsemalt.

Lisaks tööandjapoolsele rahalisele hüvitisele maksab lisahüvitist ka Töötukassa. Kuid seda vaid juhul, kui töösuhe kestis kokku vähemalt viis aastat. Loe huvi korral Töötukassa poolt makstava koondamishüvitise kohta täpsemalt.

Koondamise protsessi käigus tuleb arvestada ka piirangutega, mil tööandjal ei ole lubatud töötajat koondada. Neid on kokku kuus, vaatame lähemalt.

Piirangud, mil tööandja ei tohi töötajat koondada:

 1. Kui töötaja on rase või tal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust;
 2. Töötaja täidab perekondlikke kohustusi (kasvatab lapsi ja/või hooldab vanemaid);
 3. Töötaja ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu;
 4. Töötaja esindab teisi töötajaid;
 5. Töötaja ei soovi täistööajalt osalise tööajaga tööle üle minna või vastupidi;
 6. Töötaja on aja- või asendusteenistuses.

Kui kõik seadusandlusest tulenevad asjaolud on arvesse võetud ning koondamine tundub vältimatu ja ainuvõimalik viis mõlema osapoole jaoks, tuleb koondamise protsess võimalikult valutult läbi viia.

Koondamishüvitis ja muud viisid, kuidas töötaja lahkumine valutumaks muuta:

 • Kommunikatsioon. Aus ja selge kommunikatsioon on alati väga oluline. Eriti oluline on see aga siis, kui tegemist on koondamise vms teemaga, millel pigem negatiivne toon ja mõju. Selgita lahkuvale tiimiliikmele põhjalikult ja ausalt ära miks nii läks, ja kuidas Sa neil selle olukorraga toime aitad tulla. Hea on ette valmistada strateegiline plaan, mida koondatud töötaja saaks hakata seejärel ellu rakendama. Näiteks kuhu ta peaks esmalt pöörduma, kellega rääkima jne. Vaata, mida Harvard Business Review soovitab.
 • Rahaline kompensatsioon. Raha paneb rattad käima. Kui keegi jääb ootamatult oma leivarahast ilma, siis on Sul firmaomaniku või ärijuhina kohustus teha kõik endast olenev, et traagiline sündmus oleks nende jaoks võimalikult valutu. Tihti on päästerõngaks raha, mis aitab neil end ja oma pere uue töö leidmiseni vee peal hoida. Kui firmal on võimalik, ja koondatav tiimiliige seda ka igati väärib, siis on ekstra rahalisest abist kindlasti kasu.
 • Paku vaimset tuge ja abi, kui nad seda vajavad või soovivad. Lisaks rahalisele toele on sama oluline vaimne tugi. Tihti mõjub töö kaotamine kui vaiba jalge alt tõmbamine. Suure kaotuse läbi elanud inimese jaoks on tarvilik kindlustunne ja teadmine, et nad saavad kellegi õlale vajadusel toetuda. Sageli polegi tarvis rohkem, kui see esmane moment. Et nad tunneksid, et abi on olemas, kui nad seda vajavad.
 • Praktiline abi. Uuri oma tutvusringkonnas, kas keegi vajab oskuslikku ja usaldusväärset meeskonnaliiget. Näita oma lahkuvale tiimile, et Sa hindad nende panust ja oskusteavet.

Kui Sul tekkis koondamishüvitise teema vastu huvi või vajavad mõned raamatupidamisalased küsimused vastuseid, siis võta meiega ühendust!