+372 53 242 790
Menüü

Majandusaasta aastaaruandega hilinejaid ähvardab trahv

Ministeerium soovib hakata väljastama trahve majandusaasta aastaaruande esitamise tähtajast kinnipidamise parandamiseks.

Seoses ülemaailmse pandeemiaga pikendati 2020. aasta majandusaruande esitamise tähtaega tavapärase 30. juuni (6 kuud peale majandusaasta lõppu) asemel 31. oktoobrini. Vaatamata lisaajale on aastaaruandega hilinenud 30% ettevõttetest, kelle käive ületab käibemaksukohustuslase piiri.

Väidetavalt on varasemalt registrit pidav kohus teinud sundlõpetamise hoiatuse pärast 6-kuulist hilinemist ning siis andnud veel täiendavad kuus kuud aega aruande esitamiseks. Selline lõtk on tekitanud ettevõtetes aina kasvavat karistamatuse tunnet. Praktikas oleme tähendanud veel pikemat hoiatuste saabumise viivitust.

Seetõttu on ministeerium otsustanud hilinemistele kiiremini reageerida ning sinna kaasata ka maksuameti. Sundlõpetamisele eelistatakse trahvimist ja lisaks äriühingule saab trahvida ka juhatuse liikmeid isiklikult. Trahvida on õigus korduvalt, kuni puuduse kõrvaldamiseni.

Kes aastaaruandeid ootavad?

Kõige enam ootavad aastaaruandeid statistika- ja maksuamet ning pangad, kuid lisaks neile on see vajalik ka ettevõtte koostööpartneritele, kes aruande kaudu hindavad ettevõtte maksevõimet ja usaldusväärsust.

Statistikaameti jaoks on aastaaruande nägemine eelkõige vajalik majandusprognooside koostamiseks ja andmete edastamiseks Eurostatile. Aastaaruannete põhjal hinnatakse Eesti majanduskasvu, määratakse toetusi ettevõtlussektoritele ja koostatakse ettevõtluse ülevaated.

Mida meie sellest arvame?

Leiame, et selline uus kord on tervitatav, sest liiga paljud ettevõtted jätavad aastaaruande esitamata. Selline olukord loob ebavõrdse olukorra kohusetundlike ettevõtete ja ebakorrektsete vahel. Samuti on mitte käibemaksukohuslasest ettevõtete puhul tegemist enamasti ainukese aruandega, mis on avalikkusele kättesaadav. Trahvimisele aga peaks kindlasti eelnema teavitus hilinemise kohta. Eesmärk ei tohiks olla trahviraha kogumine vaid läbipaistvama ja võrdsema majanduskeskkonna loomine.