+372 53 242 790
Menüü

Majandusaasta aruanne taas päevakorral

Lähenemas on kalendriaasta keskpaika tähistav 30. juuni, mis on ettevõtete ja ühingute raamatupidajate ning finantsjuhtide jaoks üks olulisemaid kuupäevi aastas – just selleks kuupäevaks peab olema esitatud 2016. aasta majandusaasta aruanne (seda juhul kui ettevõtte majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril).

Vaatamata sellele, et seadusega on ette nähtud piisav aeg aastaaruande esitamiseks ning protsessi teeb mugavaks ja lihtsaks elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu aruande saatmine/registreerimine, jäetakse see siiski viimasele minutile või sootuks hilinetakse. Mõistlikum on aastaaruanne siiski varem esitada ja vältida võimaliku trahvi määramist. Juhul kui ettevõte ei soovi aastaaruannet enne 30. juunit avalikustada, on võimalik see eelnevalt kinnitada ja märkida avalikustamise kuupäevaks alles lõpptähtaeg 30. juuni.

Tuletame meelde, et käes on viimased nädalad aastaaruande esitamiseks ja seda isegi juhul kui ettevõttes otsest majandustegevust ei ole toimunud. Soovitame lugeda postitust mida majandusaasta aruanne endast kujutab ja millised on levinumad küsimused.

Majandusaasta aruanne – muudatused 2016. aasta aastaaruande koostamisel ja esitamisel

Möödunud 2016. aasta majandusaasta aruande koostamisel tuleb arvestada mõningate oluliste muudatustega. Kuigi need ei pruugi igat ettevõtet või ühingut puudutada, on hea olla olulisematega kursis.

Alljärgnevalt toome kokkuvõtte tähtsamatest muudatustest, millega ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused käesoleval aastal arvestama peavad:

  • Üheks põhilisemaks on ettevõtete kategooriatesse liigitamine. Nüüdsest jaotatakse ettevõtted neljaks: mikro-, väike-, keskmise suurusega ja suurettevõteteks. Esitatavate andmete maht sõltub just ettevõtte suurusest – mida suurem see on, seda rohkem teavet on vaja avalikustada. Muudatus mõjutab enim mikro- ja väikeettevõtteid, kelle jaoks on esitatavate andmete hulga vähenemine märgatav, kuna nüüdsest on vaja esitada raamatupidamise lühendatud aastaaruanne. Lisaks ei pea mikroettevõttena defineeritud osaühing enam esitama tegevusaruannet. Keskmiste ja suurte ettevõtete jaoks ei ole muudatused nii märgatavad.
  • Muutunud on ka majandusaasta aruande auditeerimise piirmäärad. Alates 2016. aasta 1. jaanuarist algavatele majandusaastatele on kehtestatud suuremad müügitulu, varade ja töötajate keskmiste arvude määrad, mille korral muutub kohustuslikuks raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus.
  • Alates 01.01.2016 kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatuse kohaselt ei ole väikestel konsolideerimisgruppidel kohustust esitada konsolideeritud aruannet. Väike konsolideerimisgrupp on grupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa väikeettevõttele kehtestatud tingimusi, milleks on müügitulu 8 milj eurot, varade maht 4 milj eurot ja töötajate arv 50.
  • Ettevõtete, sihtasutuste ja mittetulundusühingute aastaaruannete kinnitamise protsess muutus samasuguseks.

Kui vajad abi

Kui sinu ettevõtte majandusaasta aruanne on veel esitamata ja sa soovid selle koostamisel abi, siis võta meiega julgelt ühendust. Oleme oma kodulehel kokkuvõtvalt ära toonud ka aastaaruande esitamisega seonduva informatsiooni.