+372 53 242 790
Menüü

Maksumuudatused 2016. aastal

Seaduse- ja maksumuudatused on olulised nii ettevõtjatele kui eraisikutele. Et kõik rahaasjad korras oleksid, maksud õigesti tasutud ja ettevõtte finantsolukord kontrolli all, alustangi uut aastat juba jõustunud või peagi jõustuvate muudatuste tutvustamisega.

Olulisemad muudatused seoses palgaarvestusega

Raamatupidamise seisukohast on olulised töötasu alammäära tõus 430 euroni ja füüsilise isiku tulumaksuvaba miinimum tõus 170 euroni. Osalise tööajaga töötaja värbamisel tuleb arvestada sotsiaalmaksu miinimummäära suurenemisega 128,70 euroni (2015. aastal 117,15 eurot).

Üle väga pika aja muutus komandeeringu maksuvaba päevaraha piirmäär. Välislähetuse esimese 15 päeva päevaraha uus maksuvaba piirmäär on 50 eurot. Kui ühes kalendrikuus on lähetuspäevi üle 15, siis ülejäänud päevade eest on päevaraha maksuvaba piirmäär endiselt 32 eurot. Välislähetusega seotud maksuvaba piirmäära ületavat osa ei käsitleda enam erisoodustusena, see tuleb deklareerida ja maksustatakse sarnaselt palgatulule.

Pikaajalistele haigetele tuli rõõmustav uudis, et maksimaalne haigusraha päevade arv kaotati ära.

Muudatused tulumaksuseaduses

Alates 01.01.2016 suurenes residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu. Maksuvaba tulu kasvamine on paika pandud 2019. aastani.

  • 2016. aastal 2040 eurot ehk 170 eurot kuus
  • 2017. aastal 2160 eurot ehk 180 eurot kuus
  • 2018. aastal 2280 eurot ehk 190 eurot kuus
  • 2019. aastal 2460 eurot ehk 205 eurot kuus

Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel seoti lahti üldisest maksuvaba tulu määrast ja fikseeriti tasemel 1848 eurot aastas (154 eurot kuus).

Pensionide täiendav maksuvaba tulusuurenes 225 euroni kuus. Koos üldise maksuvaba tulu tõusuga on 395-eurone pension maksuvaba.

Maksuvabast tulust mahaarvamiste lubatud kogusumma vähendati 1200 eurole.

Annetuste soodustamiseks loobuti annetuste mahaarvamise täiendavast piirmäärast 5%. Muudatus võrdsustas kingitused ja annetused koolituskulude ning eluasemelaenude intresside mahaarvamistega, millele kohalduvad üldised piirmäärad – maha võib arvata 50% maksustatavast tulust, kui mitte rohkem kui 1200 eurot.

Füüsilised isikud võivad üürilepingu alusel saadud üürist maha arvata 20% üürimisega seotud kuludeks, 80% on maksustatud. Mahaarvamisi ei saa teha füüsilisest isikust ettevõtjad.

Kaotati hobikoolituse ja autokooli tulumaksusoodustus täiskasvanutele. Kui mootorsõiduki koolitus on vajalik tööalaselt või seoses ettevõtlusega, saavad FIE-d ja tööandjad enda või töötajate koolitamiseks teha kulusid maksuvabalt.

Tõusevad aktsiisimäärad

Järgnevatel aastatel suurenevad alkoholi-, tubaka-, elektri- ja kütuseaktsiis. Viimase tõus kasvatab peaaegu iga ettevõtte kulusid, kuid positiivse poole pealt toetab seda täna madal nafta hind.

Kütuste aktsiisid tõusevad alates 01.02.2016. Muudatus puudutab bensiini, diislikütust, kütteõlisid ja tahkekütuseid. Bensiinide aktsiisimäär tõuseb sel aastal 10% ning diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäär 14%. Mõlemad määrad tõusevad aastatel 2017-2018 veel 10%.

Alkoholi aktsiisimäärad tõusevad alates 01.02.2016 15% ja aastatel 2019 ja 2020 veel 10%. 2019. ja 2020. aasta tõusu osas on eranditeks vein ja üle 6% etanoolisisaldusega kääritatud jook, mille aktsiisimäär tõuseb mõlemal nimetatud aastal 20%.

Tubakatoodete aktsiisimäärad tõusevad aastatel 2016-2018 8% ja aastatel 2019-2020 10%. Sel aastal jõustub tõus alates 01.06.2016.

Täpsemaid aktsiisimäärasid saad vaadata Maksu- ja Tolliameti leheküljelt.

Muudatused sotsiaal- ja käibemaksuseaduses tulevad 2017. aastal

Sotsiaalmaksumäär (33%) ja käibemaksumäär (20%) jäid 2016. aastal samaks, kuid muutuvad järgnevatel aastatel. Sotsiaalmaksumäär langeb järgmisel kahel aastal.

  • 2017. aastal maksumäär 32,5% (ravikindlustuse osa langeb 13%-lt 12,5%-le)
  • 2018. aastal maksumäär 32% (ravikindlustuse osa langeb 12%-le)

Majutusteenuste käibemaksumäära kavandatakse 2017. aasta algusest tõsta 9%-lt 14%-le.

Kuidas maksumuudatused sinu ettevõtet mõjutavad?

Kui soovid teada, kas ja kuidas maksumuudatused sinu ettevõtte tegevust mõjutavad, võta meiega ühendust. Meil on üle 12 aasta kogemusi maksunõustamises, raamatupidamises ja ka äriühingute asutamises.