+372 53 242 790
Menüü

Maksuvabastus sporditoetustelt ning teistelt töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutustelt

Kaua oodatud ja räägitud sporditoetuse maksuvabastus on saanud seaduses lõpuks kinnituse ning alates 2018. aastast on ettevõtjatel võimalus kuni 100 € kvartalis töötajale hüvitada ilma erisoodustusmaksu lisamata. Senimaani olid erisoodustusmaksust vabastatud vaid need kulutused töötaja tervisele, mida oli soovitanud töötervishoiu arst iga konkreetse töötaja puhul eraldi. Uue seadusemuudatusega lisandub aga täiendav maksusoodustus, kui tööandja kohandab antud soodustust kõikidele töötajatele võrdselt. Käesoleva blogiga tutvustame põhjalikumalt, millistel tingimustel antud maksuvabastust rakendada saab.

Maksuvabastusega sporditoetus – kellele ja kui palju

Alates selle aasta 1. jaanuarist vabastatakse erisoodustusmaksust töötaja tervise edendamisele tehtavad kulutused summas 100 € kvartalis (400 € aastas). Sellega soovitakse luua tervist väärtustav ja tervislikke eluviise soodustav töökeskkond ning suurendada töötajate töövõimet.

Oluline tähelepanek on, et maksuvabastus on kehtiv ainult juhul, kui selline võimalus on antud ettevõtte kõikidele töötajatele ühetaoliselt. Seega on välistatud olukord, kus näiteks tegevjuht tasub enda spordiliikme maksu, kuid töötajatele sellist võimalust ei paku. Samuti ei olene hüvitamine töökoormusest – sama õigus on nii täiskoormusel kui ka näiteks vaid 10 h kuus töötaval isikul.

Töötaja all on mõeldud:

  • töölepinguga töötaja;
  • võlaõigusliku lepinguga töötaja (nt käsundusleping, töövõtuleping);
  • riigiametnik;
  • juhatuse või nõukogu liige;
  • füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui 6 kuud.

Mitme tööandja juures töötaval isikul on võimalik rakendada sama piirmäära 100 € kvartalis iga tööandja juures eraldi. Samuti ei ole piiravaks asjaoluks näiteks juhatuse liikme lepingu puhul, kas tasu makstakse või mitte.

Töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutused

Tulumaksuseadus §48 lg 55 reguleerib, et järgnevaid kulutusi töötaja tervise edendamiseks kuni 100 € kvartalis ei maksustata:

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
  • kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

Tervise edendamise kulude hulka ei kuulu spordivarustuse ostmine ega rentimine. Näiteks olukorras, kus töötaja rendib tenniseväljaku ja tennisereketi, on ettevõtte jaoks maksuvaba vaid tenniseväljaku rent ning reketi rent tuleb ettevõttel maksustada või jätta see kulu töötaja kanda.

Maksuvabastuse kohaldamise piirangud ja tingimused

Oluline on ära märkida, et 100 € kvartalis on võimalik kasutada ühel töötajal. Kasutamata jätmise korral ei kandu see edasi järgmistesse perioodidesse. Samuti ei ole võimalik kanda ühe töötaja maksuvaba hüvitamise piirmäära üle teisele töötajale.

Näide. Ettevõte, kus töötab 20 inimest, rendib ujulas rada, mille maksumus on kokku 2 000 eurot kvartalis.  Kui kõik 20 töötajad seda rada kasutavad ja käivad ujumas, siis antud kulu on ettevõtte jaoks maksuvaba. Kui ujulat külastas vaid 12 töötajat, on õigus maksuvabastusele 1200 € ulatuses (12 in*100 €) ning ülejäänud 800 € puhul on tegemist erisoodustusega, mis tuleb ka maksustada.

Kulude hüvitamise juures on Maksuameti seisukoht, et sisendkäibemaksu maha arvata ei saa. Siin ei ole määravaks, kas arve on väljastatud ettevõtte nimele või eraisiku nimele – mõlemal juhul käibemaksu tagasi küsida ei ole võimalik.

Tervise edendamisega seotud kulutuste hüvitamine töötajale on iga tööandja vaba valik. Tegemist on võimalusega, kuid see ei ole kindlasti kohustus. Samuti võib ettevõttesiseselt kokku leppida väiksemas piirmääras või kindlas suunitluses, et näiteks vaid spordiklubi liikmemaksud või rahvaspordiürituste osavõtutasud kuuluvad hüvitamisele.

Hüvitatud summad deklareeritakse deklaratsiooniga INF 14 isikute arvu ja soodustuse kogusumma järgi kassapõhiselt hiljemalt 1. veebruariks eelmise aasta kohta. Seega, esimest korda tuleb andmed esitada 2019. aasta veebruaris.

Antud maksumuudatus on kindlasti samm edasi, et pikendada inimeste töövõimet ning väärtustada enda töötajaid ja nende tervist. Nagu öeldakse – terves kehas terve vaim.

Loe lisaks teistest maksumuudatustest: