+372 53 242 790
Menüü

Mille eest raamatupidamisbüroo arve esitab?

Raamatupidamisbüroo teenuse aluseks on tavaliselt töödele kulunud aeg. Üht osa raamatupidaja igapäevastest tegevustest kujutab arve saaja hästi ette – algdokumentide sisestamine, ülekannete tegemine, maksuarvestused ning dokumentide arhiveerimine. Sellest, mis on raamatupidaja töö hinna sees, oleme juba blogis kirjutanud: Mida sisaldavad raamatupidamisteenuse hinnad?

Mis on aga need tegevused, mis küll kulutavad raamatupidaja aega, ent kõrvalseisjale iga kord päris selged ei ole?

Puudu olevad dokumendid ja meeldetuletused

Nii mõnigi kord avastab raamatupidaja kliendi saadetud dokumente kontrollides, et mõned algdokumendid (tšekid või arved) on puudu. Mõnel juhul jõuavad puuduvad dokumendid raamatupidajani kiiresti, vahel võib aga algdokumentide lõplik kokkusaamine venida üsna pikaks ja mõlemale poolele aeganõudvaks protsessiks. Võib juhtuda ka seda, et ilmuvad välja dokumendid eelmistest perioodidest, mille tulemusel tuleb parandada nende perioodide maksudeklaratsioone.

Täiendavat ajakulu toob juurde ka see, kui saabunud dokumentide puhul on vaja täpsustada, mida ostuarvel kirjas olev toode endast kujutab, millise koostööpartneriga tuleb esinduskulusid siduda vms. Kui klient teab algusest peale, mida ja kuidas raamatupidajale esitada, koondab ja edastab dokumendid vastavalt eelnevale kokkuleppele, on koostöö sujuv ning aega kokku hoidev. Kui alguses ongi keeruline kogu protsessi meeles pidada, siis kliendi ja raamatupidaja vaheline koostöö viib aja jooksul enamasti tulemuseni, kus pooled mõistavad teineteise soove ja vajadusi ning välistavad sellega liigse ületäpsustamise.

Muudatused seadustes, maksumäärades või kliendi soovides

Seaduste ning maksumäärade muutudes või kliendi soovil tulude ja kulude kajastamise muudatuste korral on raamatupidaja kohustuseks teha vastavad korrektuurid ka raamatupidamisprogrammis. Samuti tuleb raamatupidajal klienti maksumuudatustest informeerida, selgitades, mida see tema jaoks kaasa võib tuua.

Majandusaasta aruande koostamine – kas ainult numbrite sisestamine?

Majandusaasta aruande juures kiputakse sageli arvama, et see on pelgalt numbrite sisestamise vaev ettevõtjaportaali. Tegelikult eelneb sellele tegevusele kõikide kontode saldode ülekontrollimine (inventeerimine) ning kui vaja, siis nõuete ning kohustuste lühi- ja pikaajalisteks jagamine. Kui aga selgub hiljem, et varem esitatud aastaaruandes oli mõni viga, siis seda on võimalik tagantjärele korrigeerida. Aastaaruande parandamise kohta võid lugeda meie blogist: Mida teha, kui esitatud aastaaruanne on vigane?

4 soovitust, kuidas vähendada raamatupidamisele kuluvat aega ning seeläbi ka raamatupidamisteenuse hinda

Nagu öeldud, esitab raamatupidamisbüroo arve selle järgi, kui kaua töö aega võtab. Kui oled valmis ise ära tegema mõned tööd, mis raamatupidaja kutseoskusi ei nõua, siis võid proovida järgmist:

  1. Koosta ise müügiarved.
  2. Mitmesuguste dokumentide (töölepingud, käskkirjad, juhatuse otsused jms) vormistamine ei ole väga keeruline, kui oled selle endale üks kord selgeks teinud.
  3. Tööajatabelite koostamine – võttes selle enda hooleks, jääb raamatupidaja tööks vaid maksuarvestuste tegemine.
  4. Laoarvestused – mõistlik on, et  lao sisse- ja väljakanded teostab kas kliendipoolne laotöötaja või müügiinimene.

Paljud meie kliendid eelistavad siiski teenust, mis hõlmab ka eelnimetatud tegevusi, et keskenduda ise oma põhitegevusele.

Kõige suuremaks abiks nii raamatupidaja kui ka kliendi aja kokkuhoidmisel on siiski see, kui raamatupidajale edastatakse korrektselt vormistatud algdokumendid õigel ajal ning piisavate selgitustega. Vastavad juhtnöörid, kuidas algdokumente edastada ning milliseid selgitusi lisada, edastame kliendile koostöö alguses. Alati oleme valmis jagama ka täiendavaid selgitusi, et üksteisemõistmine ning koostöö oleks lihtne, sujuv ning ka kulusid kokku hoidev.

Loe lisaks: Kas raamatupidamisbüroo teenused on kallid?