+372 53 242 790
Menüü

Mis on juhatuse liikme leping ja kellel seda vaja on?

Ärimaailmas kehtivad kindlad reeglid. Juhatuse liikmete töökohustused sätestab juhatuse liikme leping. Seaduse kohaselt peavad juhatuse liikmed töötama justnimelt juhatuse liikme lepingu, mitte töölepingu alusel või üleüldse ilma lepinguta.

Mis on juhatuse liikme leping?

Juhatuse liikme leping on võlaõiguslik leping, millele kohalduvad võlaõigusseaduse käsunduslepingut puudutavad üldnormid. Arvesse tuleb võtta ka äriseadustikust tulenevaid erisätteid. Juhatuse liikme lepingu peamine eesmärk on sätestada pooltevahelised tingimused ning soovid, antud leping aitab vältida võimalikke erimeelsusi ja kulukaid vaidlusi tulevikus.

Kas lisaks juhatuse liikme lepingule peaks olema sõlmitud ka tööleping?

Tööleping on vajalik vaid juhul, kui juhatuse liige täidab ettevõttes ka muid töökohustusi. Töölepingut saab sõlmida üksnes nende tööülesannete täitmise jaoks, mis ei ole seotud juhatuse liikmena täidetavate ülesannete ning kohustustega.

Seega sätestatakse ettevõte juhatuse liikme kohustuste täitmisega seotud ülesanded juhatuse liikme lepingus ning töötaja kohustustega seotud ülesannete täitmiseks sõlmitakse eraldiseisvas töölepingus.

Juhatuse liikme leping ei ole tööleping!

Juhatuse liikme leping annab ühest küljest selle subjektile õiguseid juurde ja teisest küljest võtab neid ka ära. Kuidas nii?

Seadus annab juhatuse liikmetele laiad volitused ning vabaduse ise oma tegemiste üle otsustada. Samas ei ole juhatuse liikmetel õigust juriidilisele kaitsele nagu seda on tavatöötajatel. NB! Seadus ei reguleeri juhatuse liikmete töötingimusi!

 • Juhatuse liikmele ei pea maksma tasu tööülesannete täitmise eest;
 • Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda ilma etteteatamisaega kohaldamata, ilma ühegi põhjenduseta ja hüvitist maksmata;
 • Juhatuse liikme töö- ja puhkeaeg ei ole reguleeritud;
 • Juhatuse liikmel ei ole ettevõttest lahkudes õigust saada puhkuse- ega ka lahkumishüvitist;
 • Juhatuse liikme vastutus on peaaegu et piiramatu.

Kuna juhatuse liikme leping ei ole tööleping, siis tuleb töösuhte tingimustes eraldi kokku leppida ning pooltevahelisel kokkuleppel lepinguks vormistada.

Vaatame järgnevalt, millele peaks tähelepanu pöörama.

7 teemat, mida juhatuse liikme leping võiks reguleerida:

 • Pane paika kõik tööülesanded, sh see, kuidas need kõikide liikmete vahel jaotuvad;
 • Täpsusta ülesannete täitmise tingimused, mis tulenevad nii Sinu firma põhikirjast kui seadustest;
 • Reguleeri volitusi, sh ettevõtte sisesed piirangud esindusõiguse teostamiseks ning tehingute tegemiseks;
 • Reguleeri töötasu, sh boonused ja tagasimaksed;
 • Pane paika töö- ja puhkeaja tingimused;
 • Pane paika juhatuse liikme vastutuse alused;
 • Reguleeri lepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimused ning sellest tingitud hüvitiste maksmine.

Eelnevale lisaks on soovitatav kirjalikult sõlmida ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu kohustus. Juhatuse liikme lepingu sõlmimisel, lepingus muudatuste tegemisel ja lepingu lõpetamisel on alati tarvis ka kõrgema organi otsust: selleks on kas nõukogu, aktsionärid või osanikud.

Loe lisaks: Kuidas hoida väärt töötaja konkurendi juurde minemast ja Sotid selgeks: dividendid vs palk.

Kui Sul tekkis seoses juhatuse liikme lepinguga küsimusi, siis võta meiega ühendust!