+372 53 242 790
Menüü

Plaanis firma osta? Finantsanalüüs aitab õige otsuse teha

Ettevõtluses saab oma firma suurust ja edukust mõjutada mitmel moel: pikaaegse ja järjepideva töö tulemusena või mõne teise ettevõtte omastamise läbi. Läbimõeldud ostu-müügitehing võib anda Sinu firmale just selle tõuke, et suuremaks ja tugevamaks kasvada.

Juba toimiva firma ostmine on ettevõtlusse sisenemiseks ka oluliselt väiksema riskiga samm, kui hakata täiesti uut ideed oma kulu ja kirjadega ellu rakendama. Olemasoleva firma ostmisel tuleb silmas pidada aga mitmeid asjaolusid, et vältida n-ö põrssa kotis ostmist.

5 kaalukat nüanssi, mida firma ostmisel silmas pidada:

1) Finantsanalüüs on üks kõige olulisemaid pusletükke, mida uue firma ostmisel peab arvesse võtma. Seeläbi on võimalik hinnata ettevõtte elujõulisust ning seda, millised on möödunud, praegused ja tulevikulised finantsandmed. Finantsanalüüs on vahend, mille abil on võimalik ära kaardistada firma miinused ja plussid. Kas raamatupidamine on korras? Kas müüginumbrid on vettpidavad? Vii kindlasti läbi põhjalik audit. Tee samaaegselt kindlaks edasiste (juhtimis)tegevuste kulud ja neile kuluv aeg.

2) Müüja taust ja usaldusväärsus. Ostutehingu teostamisel tuleb läbi mõelda, kas Sinu soov on, et Müüja taanduks antud tegevusalalt, töötaks ettevõtte heaks kuni kõik tööprotsessid ja kliendisuhted on üle antud või jääks ettevõtte tegevjuhina edasi töötama. Edukaid näiteid on erinevatest kokkuleppe tüüpidest. Siinkohal paneme südamele, et alati tuleb põhjalikult uurida nii Müüja kui ka firma töötajate üldist tagapõhja. Kas keegi on olnud seotud kohtuvaidlustega? Milline on firma ja selle (võtme)töötajate maine konkurentide ja avalikkuse silmis?

3) Konkurendid ja turusituatsioon. Põhjalik eeltöö ostetava firma turusituatsiooni ja olemasolevate ning võimalike konkurentide kohta on samuti üks olulisi samme, et olukorrast võimalikult realistlik pilt luua.

4) Brändi kuvand. Lisaks finantsanalüüsile ja teistele teemadele on oluline nüanss ka firma maine. Mõtle läbi, kuidas uus bränd olemasolevaga sobitub. Mis see endaga kaasa toob? Kas see teenib Sinu klientide huve? On selle omastamine äriliselt mõistlik?

5) Organisatsioonikultuur. Siinkohal tuleb mängu ettevõttekultuur, ühised toimetamised ning jagatavad väärtused. Kas Sinu praeguse firma ja ostetava firma töötajate arusaamad ja väärtused ühtivad? Uuri välja, kas on võimalik kaks eraldiseisvat kultuuri omavahel siduda ja need ühiselt töötama panna. Kui ostad firma ilma eelneva ettevõtluskogemuseta, siis jälgi, kas ostetava firma väärtused klapivad Sinu enda omadega. Need on olulised küsimused, mis tuleks enne lõplikku käesurumist hoolega läbi mõelda.

Lisainfoks veel, et Entrepreneur on kirja pannud mõned olulised asjaolud, millele võiks firmat ostes tähelepanu pöörata. Läbiv märksõna on omastamisprotsessi juures kindlasti ka läbipaistvus. Iga Sinu samm ettevõtja ja uue juhina peab olema aus ning olemasolevate olude ning inimestega arvestav. Iga tehtav samm põhjendatud, et vältida infosulge ning ebapiisavast kommunikatsioonist tekkinud olukordi.

Kui Sul tekkis küsimusi, olgu selleks finantsanalüüs, raamatupidamisteenus või midagi muud, siis võta meiega julgelt ühendust!