+372 53 242 790
Menüü

Aastaaruanne

Aastaaruanne on kohustuslik osa ettevõtlusest

Kõikide Eestis toimetavate äriühingute iga-aastaseks kohustuseks on esitada äriregistrile majandusaasta aruanne oma lõppenud tegevusperioodi kohta. Kuna tegemist on nüansirohke aruandlusega, mis nõuab rohkelt aega, teadmisi ja energiat (lisaks ka kõikide osanike heakskiitu), siis ära jäta selle esitamist viimasele minutile.

Aastaaruanne

Parem veel – jäta aastaaruande esitamine pigem professionaalide hoolde ning keskendu oma äri juhtimisele ja kasumi kasvatamisele. Seda enam, et tähtajaks (üldjuhul 30. juuni) mitte esitatud aruande eest võib äriregister trahvida ettevõtet vähemalt 200 euroga.

Küsi personaalset pakkumist

Aruande eelduseks on korras raamatupidamine

Mida tuleb aruande koostamisel silmas pidada:

 1. Juhatuse liige peab olema juba protsessi alguses kaasatud.
 2. Ettevõte peab jätkuvalt tegutsema.
 3. Ettevõte võib vajada auditit või ülevaatust, mille täitmine tuleb koheselt organiseerida.
 4. Inventeerida tuleb kindlasti kõik saldod, mis aastaaruandesse jõuavad.
 5. Juhatuselt on vajalik saada hinnangud kõikidele valdkondadele, mis seda nõuavad.
 6. Aastaaruandluses peavad olema kõik vajalikud aastalõpu kanded.
 7. Välja tuleb selgitada kõik osapooled, kellega tehtud tehingud peavad aruandesse jõudma.
 8. Mõtle ka sellele, kes on aruande lugeja – mida ta tahaks sealt lugeda, milliseid lisasid sel aastal aruandes esitada.

Aastaaruande valmimise etapid

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine koosneb viiest sammust:

 1. Esmalt paneb raamatupidaja kokku raamatupidamise aastaaruande.
 2. Seejärel koostatakse tegevusaruanne, mille kirjutab tavaliselt ettevõtte tegevjuht.
 3. Vajadusel või soovil esitatakse valminud aruanne audiitorile, kes kontrollib kirja pandud andmete õigsust ning väljastab omapoolse hinnangu.
 4. Vastavalt majandustulemustele teeb juhtkond osanikele ettepaneku kasumi jaotamise või kahjumi katmise kohta, mille osanikud peavad kinnitama.
 5. Viimase sammuna esitatakse majandusaasta aruanne kõikidele osanikele kinnitamiseks.

Nüüd ei ole jäänud muud, kui kinnitatud majandusaasta aruande elektrooniliselt äriregistrile esitamine.

NB! Aastaaruanne peab olema vähemalt ühe tegevjuhtkonna liikme poolt digiallkirjastatud.

Raamatupidamise aastaaruande osad

Aastaaruande struktuur on paika pandud raamatupidamise seaduses. Põhiosadeks on:

 1. bilanss;
 2. kasumiaruanne;
 3. rahavoogude aruanne;
 4. omakapitali muutuste aruanne;
 5. lisad, mis näitavad, millisest raamatupidamistavast on lähtutud, millised on olnud arvestuspõhimõtted ning kas põhiaruande olulised kirjed on aruandeperioodi jooksul muutunud.

Meie jaoks on Sinu aastaaruande kokkupanemine ning õigeaegne ja nõuetekohane esitamine osa professionaalsest ja läbimõeldud raamatupidamisteenusest, mida me pakume.

Kui sa tellid oma ettevõttele raamatupidamisteenuse Pallas & Partnerid OÜ’st, sisaldub aastaaruande koostamine igakuises teenustasus.

Küsi personaalset pakkumist