+372 53 242 790
Menüü

Sotid selgeks: dividendid versus palk

Äsja kehtima hakanud uue maksuseaduse valguses võtame seekord liistule dividend vs palk temaatika. Viimastel aastatel on üha rohkem räägitud teemal, kus omanikust töötaja võtab tasuna välja pigem dividende, selle asemel et endale palka maksta.

Enne aga, kui teemasse sukeldume, teeme selgeks, mis on palk ja mis dividend. Palk ehk töötasu on tööandja poolt töötajale vastavalt poolte vahel sõlmitud lepingule makstav (eelkõige) rahaline tasu. Dividend on ettevõtte osanikele ehk aktsionäridele makstav kokkuleppeline omanikutulu, mida makstakse üldjuhul kord kvartalis, iga kuue kuu tagant või kord aastas. Keelatud ei ole ka igakuised maksed.

Dividendide maksmise eelduseks on kindlad reeglid: osakapital peab olema sissemakstud, omakapital ei tohi langeda allapoole piirmäära, kinnitatud on majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise otsus ning dividendide maksmise tõttu ei tohi halveneda ettevõtte maksevõime.

Millised on peamised erinevused töötasu ja dividendide vahel?

  • Töötasu on aktiivse tegevuse eest saadav tulu. Passiivse tegevuse eest makstakse dividenditulu.
  • Töötasult (neto) maksab tööandja sotsiaal-, tulu- ja töötuskindlustusmaksu ning kogumispensioni. Dividendi pealt vaid tulumaksu.
  • Palgaga kaasneb kehtiv riigipoolne ravikindlustus ning erinevad hüvitised (nt vanema- ja haigushüvitis). Dividendituluga neid hüvesid ei kaasne.

Varasemalt ei kuulunud dividenditulu tulumaksuvaba miinimumi arvestusse. Käesolevast aastast see aga muutus ehk dividenditulu kuulub nüüdsest isiku tulumaksuvaba miinimumi arvestuse alla.

Esmalt töö, siis palk ja alles seejärel dividendid

Dividendid on vaieldamatult ettevõtluse üks motiveerivamaid külgi, sest firmaomanik jagab sel viisil omanikeringile laiali teenitud omanikutulu. See on iga ettevõtja ja/või osaniku ehk aktsionäri otsustada, mis määral ta seda teha soovib. Maksu- ja Tolliamet on arvamust avaldanud, et aktiivse tegevuse eest tuleb välja võtta palgatulu ning passiivse tegevuse eest dividenditulu. Seejuures ei ole omanikul keelatud töötada ettevõtte juures ilma tasu saamata. Võiks isegi väita, et alustavate ettevõtete puhul on see üsna tavapärane. Oluline on siinkohal, et dividende saab maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt ja pärast seda, kui töötasu ja maksude maksmisest jääb ettevõttel kasumit üle.

Palk vs dividendid teema puhul mängib rolli ka dividendide maksustamine. Dividendid on ettevõtja jaoks tunduvalt odavamad, kui töötasu maksmine. Vaadates maksukulu netost lähtudes, siis töötasu maksmisel on see vahemikus 53-73,5 protsenti, kuid dividendi maksmisel vaid 25 protsenti. On täiesti mõistetav miks omanikud soovivad maksta pigem dividende, kui töötasu. Maksu- ja Tolliameti on sel teemal võtnud järgmise seisukoha: kui ainuosanik või osanikud saavad oma tegevusala tavaliselt makstavast töötasust oluliselt madalamat tasu ja jaotavad äriühingu kasumit dividendidena, siis on tegemist maksuriskiga, mis vajab põhjalikumat analüüsi, kas oluliselt madalama tasu või alammääras töötasu maksmine on põhjendatud või mitte.

Äriühingutele makstavate dividendide maksustamine on alates järgmisest ehk 2019. aastast teatud tingimuste täitmisel veel madalam ehk vaid 14 protsenti. Sel viisil soodustatakse kontsernide sisest dividendide maksmist. Antud muudatus ei muuda soodsamaks füüsiliselt isikule tehtud väljamakseid. Puudutasime teemat lühidalt ka oma suvises blogis ning lähitulevikus on Maksu- ja Tolliametil plaanis avaldada dividendide maksustamise teemaline detailne juhend.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et dividendide maksmine on väga tervitatav tegevus, kuid seda tuleb teha vastavalt kehtivatele reeglitele ning lisaks palgana makstavale töötasule, mitte selle asemel.

Loe kindlasti meie blogipostitust tänaseni aktuaalsel OÜ-tamise teemal ning viska pilk peale 2018. aastal rakendunud tulumaksumuudatustele.